Rozmiar czcionki A AA

Głowno -> Miasto -> Komunikaty dla rolników

09.01.2013

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie".

UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.
Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.

03.01.2013

Zwrot podatku akcyzowego.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

16.10.2012

Prośba do mieszkańców Głowna o pomoc w ustaleniu stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego.

W związku z prowadzoną przez Pracownię Stosowaną Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie akcją pn. ,,Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012" prosimy mieszkańców Głowna a zwłaszcza rolników o zgłaszanie do Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul . Norblina 1, pok. 18, tel. 719-46-08 lub 719-46-04 zauważonych stanowisk ww. roślin ( powierzchnia stanowiska, adres )

Barszcz Sosnowskiego i Barszcz Olbrzymi są roślinami silnie zachwaszczającymi teren, wypierającym z naturalnych stanowisk gatunki rodzime. Opanowały tereny wilgotne, głównie pobliżu cieków wodnych, rowów i wzdłuż koryt rzek, nieużytki rolne oraz ogrody. Wyróżniają się wielkością - mogą dorastać do 5 metrów (2-7 m).1. Fot. Barszcz Sosnowskiego
2. Fot. Barszcz Olbrzymi

UWAGA !!!
Chwasty te mają działanie toksyczne i alergizujące. Kontakt z ich sokiem może wywołać fotodermatozę, rodzaj zapalenia skórnego powstającego wskutek wystawienia na światło słoneczne bądź promieniowanie ultrafioletowe. W takich przypadkach skóra najpierw czerwienieje i zaczyna swędzieć. W ciągu następnych 48 godzin formują się piekące bąble, które pozostawiają purpurowe i czarne blizny, mogące utrzymywać się nawet przez kilka lat. Przeniesienie najmniejszej ilości soku do oczu może spowodować przejściową lub nawet permanentną ślepotę. Wydzielają parzącą substancję - furo kumarynę, która jest rozpuszczalna w tłuszczach i rozpuszczalnikach organicznych, występuje jako składnik olejków eterycznych, które mogą przenikać przez skórę wywołując efekt fotodynamiczny i prowadząc w konsekwencji do poważnych oparzeń z martwicą skóry włącznie. Substancja ta może też przedostawać się do jąder komórek nabłonka, gdzie poprzez łączenie się z komórkowym DNA, powodują jego obumieranie. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z tymi roślinami. W razie konieczności chronić skórę (najlepszy ubiór to strój z materiałów syntetycznych) i oczy (zakładając okulary). Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, dokładnie umyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez dwie doby. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło do podrażnienia skóry, należy zgłosić się do najbliższego lekarza. Niezbędne jest leczenie hospitalizacyjne


12.10.2012

W załączeniu zamieszczamy skan dwóch pism Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14 dotyczacych składania wniosków z zakresu wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz regulacji cieków na potrzeby rolnictwa.
Wniosek w tej sprawie należy składać do 30 listopada 2012 r w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.Informacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi dt. programu wykonania urządzeń melioracji wodnych w latach 2014 - 2020

Pismo Nr 1 (format pdf 930 KB )
Pismo Nr 2 (format pdf 2741 KB )
Wniosek (format pdf 178 KB )

10.09.2012

KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie od 21 do 25 września 2012 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmą cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty-mieszance pokarmowej w kształcie kostek, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 4 cm x 4 cm x 1 cm, o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km 2. Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu wyłożenia, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.
Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę możliwości, przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.
Łódzki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Roman Owecki

06.08.2012

Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi:
  81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
  gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej znajdują się w Referacie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1, pok. nr 18 na I piętrze.

18.07.2012

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZGIERZU DLA POSIADACZY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH DOKONUJĄCYCH ICH UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz. U. Nr 207 poz. 1370 z 2010r.), na terenie gospodarstwa dopuszcza się ubój zwierząt, które były w nim utrzymywane lub zwierząt wyhodowanych w innym gospodarstwie w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny. Ubój taki jest obwarowany następującymi wymogami:
1. W swoim gospodarstwie można ubić drób, zajęczaki oraz świnie, owce, kozy i cielęta (cielęta do 6 miesiąca życia).
2. Ubojowi można poddać tylko zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograniczeniom wynikającym ze zwalczania chorób zakaźnych, po upływie okresów karencji po stosowaniu środków leczniczych, a także przy zachowaniu przepisów dotyczących humanitarnego uboju oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
3. Uboju może dokonać osoba przyuczona do wykonywania uboju zwierząt po pozbawieniu zwierzęcia świadomości. Uboju nie wolno wykonywać w obecności dzieci.
4. Zamierzony ubój musi być zgłoszony do biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu na 24 godziny przed jego dokonaniem. Nie dotyczy to uboju drobiu i zajęczaków.
5. Ubój świń może być zgłaszany telefonicznie, natomiast ubój owiec, kóz i cieląt obowiązkowo na piśmie wg. załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
6. Poddanie tusz zwierząt pełnemu badaniu poubojowemu nie jest obowiązkowe i może zostać przeprowadzone przez urzędowego lekarza weterynarii na wniosek posiadacza mięsa. Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny zawiera Załącznik nr 3.
7. Przy uboju świń i nutrii obowiązuje jednak bezwzględny nakaz badania w kierunku włośni. W przypadku rezygnacji z badania poubojowego próbki do badania na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii właściciel mięsa. Sposób pobrania próbek mięsa i dostarczenia ich do urzędowego lekarza weterynarii określono w Załączniku nr 2
8. Przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia obowiązuje nakaz zagospodarowania na własny koszt ubocznych produktów (odpadów) szczególnego ryzyka (SRM) poprzez przekazanie ich do uprawnionego zakładu utylizacyjnego za pokwitowaniem odbioru.
Odpadami szczególnego ryzyka (SRM) są:
- z cieląt : jelita od dwunastnicy do odbytu oraz krezka i migdałki,
- z owiec i kóz do 12 m-ca : jelito biodrowe (cienkie) i śledziona,
- z owiec i kóz powyżej 12 m-ca : rdzeń kręgowy, czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi, migdałki, jelito biodrowe (cienkie) i śledziona.

Informuje się również, że owce w wieku ponad 18 miesięcy podlegają obowiązkowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku pasażowalnych encefalopatii (TSE). Badanie to wykonywane jest na koszt budżetu Państwa. Próbkę mózgu pobiera lekarz weterynarii. Bliższe informacje udzielane są podczas zgłoszenia uboju do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obowiązek tego badania wynika z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 999/2001 z dnia 22.05.2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.(Dz.Urz.WE L 147 z 31.5.2001. str.1 z późń. Zm.Dz.Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 3.t.32, str289, z późń. zm.)
9. Podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw prowadzi ewidencję przeprowadzonych przez niego ubojów oraz przechowuje ją przez okres trzech lat od daty dokonania uboju danego zwierzęcia. Ewidencja ta składa się z kolejno ponumerowanych stron zawierających: 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddanych ubojowi;
2) adres gospodarstwa, z którego pochodziły zwierzęta, jeśli jest inny niż adres posiadacza zwierzęcia;
3) liczbę zwierząt poddanych ubojowi;
4) numer identyfikacyjny zwierząt poddanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia;
5) datę uboju;
6) imię i nazwisko, adres oraz podpis osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju;
7) podpis posiadacza zwierzęcia.

10. Posiadacz zwierzęcia ma również obowiązek zgłoszenia faktu dokonania uboju na potrzeby własne w ARiMR w ciągu 30 dni w przypadku świń i 7 dni w przypadku owiec, kóz i cieląt po jego dokonaniu.
11. Mięso pozyskane na potrzeby własne nie może być wprowadzone do obrotu (nie może być odsprzedane), może służyć do spożycia i przerobienia na potrzeby własne.
12. Do niniejszego pisma dołącza się następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 stanowiący wzór pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
- Załącznik nr 2 zawierający opis sposobu pobierania próbek do badania na włośnie oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii.
- Załącznik nr 3 zawierający wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu do badania mięsa pozyskiwanego na użytek własny.

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi
2. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
3. Prasa lokalna

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

28.06.2012

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódź
Powiat: Brzeziny i Zgierz
Agrofag: Mączniak rzekomy dyniowatych
Roślina: Ogórek
Data publikacji komunikatu: 27.06.2012 r.

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania mączniaka rzekomego dyniowatych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka rzekomego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Pierwsze objawy choroby w uprawach polowych i pod osłonami pojawiają się w trzeciej dekadzie czerwca i na przełomie lipca, w każdej fazie rozwojowej ogórków. Rozwojowi patogenu sprzyjają chłodne i wilgotne noce (temperatura 15-16°C, długo utrzymująca się nocna mgła) oraz słoneczne dni z temperaturą 20-25°C.

Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest na młodych roślinach. W celu ochrony roślin ogórka przed mącznikiem rzekomym należy zastosować zabiegi chemiczne zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni aż do zakończenia zbiorów. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:
- uprawa odmian odpornych
- zakładanie plantacji z dala od zbiorników wodnych, zadrzewień lub łąk, na których występują częste nocne mgły.

28.05.2012

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódź
Powiat: Brzeziny i Zgierz
Agrofag: Mączniak rzekomy cebuli
Roślina: Cebula
Data publikacji komunikatu: 28.05.2012 r.
Na plantacjach cebuli stwierdzono obecność pierwszych objawów mączniaka rzekomego w postaci białoszarego nalotu na liściach cebuli.

Decyzję o terminie rozpoczęcia zwalczania mączniaka rzekomego na cebuli należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji i stwierdzeniu obecności objawów grzyba lub profilaktycznie w przypadku wystąpienia warunków sprzyjających rozwojowi mączniaka rzekomego - przelotne opady, ciepłe i wilgotne noce.

Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych co 7-14 dni w zależności od panujących warunków pogodowych.
Aby ograniczyć występowanie choroby można profilaktycznie:
- nie uprawiać cebuli w miejscach osłoniętych od wiatru,
- plantacje cebuli z nasion i z rozsady zakładać z dala od plantacji cebuli nasiennej lub uprawianej z dymki,
- prowadzić intensywne, profilaktyczne zabiegi chemiczne, zwłaszcza w okresach dużego zagrożenia chorobą,
- w przypadku uprawy cebuli na tym samym stanowisku co w poprzednim sezonie, niszczyć odrosty cebul zimujących w glebie, nie później niż do połowy maja,
- obserwować dokładnie (1-2 razy w tygodniu) plantacje nasienne i usuwać rośliny z pierwotnymi objawami choroby.

28.05.2012

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódź
Powiat: Brzeziny i Zgierz
Agrofag: Połyśnica marchwianka
Roślina: Marchew
Data publikacji komunikatu: 28.05.2012 r.

Stwierdzono występowanie I pokolenia połyśnicy marchwianki.
Żerowanie larw drugiego pokolenia prowadzi do uszkodzeń korzeni, które łatwo gniją i źle się przechowują.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania połyśnicy marchwianki w uprawach marchwi należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. odłowieniu na żółtych tablicach lepowych w ciągu kolejnych 3 dni:
- średnio 0,75 - do l szt. muchówki (owad dorosły).

Przy wykonywaniu zabiegów chemicznych istotna jest wielkość plantacji. Na wielohektarowych uprawach marchwi najwięcej uszkodzonych roślin występuje w pasie brzeżnym, sięgającym do 30 m w głąb plantacji, stąd też nie ma potrzeby opryskiwania całego pola.

14.05.2012

Pismo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin.
Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.
Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich.
Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.

Szanowni Państwo!
Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawiania takiego dokumentu.
Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.
Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek

-----------------------------------------------------------------

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:
Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno - kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:
- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,
- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,
- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno - kostnych na koszt właściciela,
- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.
W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych. Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno - administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno - kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.
Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Jarosław Naze

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51
fax. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Wyszukiwarka google

Loading