Rozmiar czcionki A AA

Zalew Mrożyczka

Zalew "Mrożyczka" jest największym zbiornikiem wodnym w Głownie. Jest doskonałym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Wokoło zalewu znajduje się wiele ciekawych miejsc do aktywnego wypoczynku.
W ciepłe i słoneczne dni wakacji można skorzystać z kąpieli pod nadzorem ratownika i wypoczywać na piaszczystych, plażowych brzegach zalewu. Od południowej strony zalewu, znajduje się niestrzeżona naturalna, wydmowa plaża położona przy lesie sosnowym. Bliżej trasy położona jest główna strzeżona plaża, z trzema nowo wybudowanymi profesjonalnymi boiskami do siatkówki plażowej, pomostem i zjeżdżalnią .
glowno glowno glowno

Przy zalewie znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego . W ofercie znajdują się łodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne a także łodzie żaglowe, które można wypożyczyć za niewielką kwotę.

glowno glowno

Obok zalewu znajdziemy również ogólnodostępny skate park wyposażony w wiele stanowisk do wykonywania ewolucji na deskorolkach, rolkach, rowerach itp. Wstęp jest bezpłatny i nielimitowany.
skateparkglowno skatepark skatepark

Dzieci zaprasza bogato wyposażony plac zabaw . Pociechy mogą bez ograniczeń korzystać z profesjonalnie przygotowanych zabawek m.in. zjeżdżalni, karuzel, bujawek, kolejki linowej itp.

glowno glowno plac zabaw glowno glowno plac zabawglowno plac zabaw

 

Hala

Hala Sportowo - Widowiskowa w Głownie - ul. Andersa 37

halaglowno

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI :

 1. Hala sportowa jest przeznaczona do nauczania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa miasta Głowna i innych zainteresowanych podmiotów na wcześniej ustalonych warunkach.
 2. Z sal, pomieszczeń oraz sprzętu i urządzeń hali korzystają grupy ćwiczące zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć pod opieką nauczyciela, instruktora lub innego uprawnionego prowadzącego.
 3. Klucze do pomieszczeń oraz niezbędny sprzęt sportowy pobiera i zdaje prowadzący.
 4. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za porządek i dyscyplinę grup ćwiczących przed, w czasie i po zajęciach.
 5. Uczestniczących w zajęciach obowiązuje strój sportowy i miękkie obuwie ( jasna podeszwa ).
 6. W całym obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania psów, rowerów, palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym.
 7. Wszelkie zauważone i udowodnione zniszczenia sprzętu lub innych urządzeń będą naprawiane na koszt sprawcy.
 8. Wszystkich uczestników zajęć w hali obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 9. Za rzeczy zaginione na terenie hali sportowej administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu będą zmuszone do natychmiastowego opuszczenia obiektu.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ :

 1. Korzystanie z hali sportowej dla grup zorganizowanych [ piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, tenis ziemny itp.] - 60zł / 1 godz. od godziny 20 - tej - 50zł / 1 godz.
 2. Korzystanie z jednego sektora hali jw. - 30zł / 1 godz.
 3. Korzystanie z sali gimnastyki korekcyjnej dla grup zorganizowanych - 25zł / 1 godz.
 4. Korzystanie z hali sportowej w soboty i w niedziele - 60 zł / 1 godz.

W przypadku wielokrotnego korzystania z hali istnieje możliwość negocjowania ceny. Cennik aktualny od dnia 4 października 2006 roku.

Orlik

Boisko ORLIK
glowno orlikglowno orlik

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012
1. Boiska są czynne w następujących terminach: a) planowe zajęcia szkolne dla dzieci i uczniów placówek oświatowych poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 15.00 b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek - piątek godz. 15.00 - 21.00 sobota godz. 11.00 - 21.00 niedziela godz.11.00 - 21.00
2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b) koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 6a), na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi kołkami z tworzywa sztucznego tzw. "lanki" i obuwie halowe.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych kołkach oraz kolców b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zaśmiecania f) korzystania z boisk osobom poniżej 18 roku życia bez opiekuna, osoby pełnoletniej g) przeszkadzania w zajęciach lub grze h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych i) przebywania na terenie osobom poniżej 18 roku życia po zmroku bez opiekuna j) wprowadzania zwierząt k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
8. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
14. W miesiącach wakacyjnych oraz podczas ferii i przerw zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: - nakazać zmianę obuwia sportowego - zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie - nakazać opuszczenie terenu boisk

orlik glowno orlik

EXPOANDOR

TKKF EXPANDOR

Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Expandor" w Głownie ul. Łowicka 8
expandor głowno

Dzieci, młodzież oraz dorośli, mogą korzystać :

Przez cały tydzień:
Z kortu w godzinach od 8-21
Z boiska do mini kosza od 8-21
Z boiska do badmintona od 8-21

Z sali do tenisa:
od 17-19 sekcja dla dzieci i młodzieży szkolnej - pn, śr, pt
od 19 dla młodzieży pracującej i osób starszych – pn, śr, pt

Siłownia:
– sekcja dla początkujących od 17-18 pn, wt. czw. pt
- sekcja dla zaawansowanych od 18-20 pn, wt. czw. pt
- sekcja ogólnorozwojowa dla starszych od 20 00 - 21.30 pn, śr, pt.

kort głowno

STAL

Stal Głowno

stalgłowno

stal Głowno

Wypoczynek

W mieście funkcjonuje wiele obiektów sportowych. Wśród nich znajduje się Hala Sportowo – Widowiskowa, boiska do piłki nożnej , boiska do siatkówki, koszykówki, badmintona, korty tenisowe.
Obiekty udostępniają swoje zasoby dla wszystkich zainteresowanych pod nadzorem profesjonalnych instruktorów i opiekunów.

glownoglowno
glownoskateparkglowno mok glowno

Głowno jest także organizatorem wielu imprez sportowych. Na terenie miasta odbywały się liczne zawody sportowe z udziałem młodzieży szkolnej , a także imprezy plenerowe o zasięgu ogólnopolskim.

Spływ kajakowy - Mroga Trophy


Jedną z ciekawszych imprez organizowanych na terenie miasta jest coroczny spływ kajakowy - Mroga Trophy.
Praz pierwszy zorganizowany został w 2001 roku przez Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski oraz Harcerski Klub Wodny DAL. Pierwotnie miał on formułę spływu na wszystkim również na byle czym, ale ze względu na to, że rzeka Mroga jest dosyć niedostępna i dziesiątkowała konstrukcje typu byle co, to w ostatnich latach w spływie uczestniczą tylko kajaki.
Trasa przebiega od Dmosina - przy moście drogi w kierunku Borek. Meta wyścigu zlokalizowana jest na przystani zalewu Mrożyczka w Głownie. Co roku impreza przyciąga wierne grono fanów spływu oraz kolejnych amatorów kajakarstwa.
Trasa spływu liczy około 5km 200 m i wymaga od zawodników nie tylko świetnego przygotowania fizycznego, ale również dużej siły woli, żeby pokonać meandry rzeki, przedrzeć się przez liczne pokrzywy i bagna oraz przedostać się z kajakiem przez niezliczone drzewa tarasujące koryto Mrogi. Najlepszym pokonanie trasy zajmuje ok. 1 godziny.
Od kilku lat dodatkowe atrakcje szykują bytujące w rzece bobry, które usiłują urozmaicić jeszcze trasę spływu budując kolejne tamy na rzece. Trudy spływu uczestnikom wynagradzają niesamowite krajobrazy doliny rzeki.
Mroga Trophy jest konkurencją ekstremalną - wszyscy, którzy ją ukończyli to albo ją nienawidzą i za żadne pieniądze nie wezmą w niej po raz kolejny udziału, albo nie będą mogli się doczekać kolejnej edycji.

- Morga Trophy 2011

Mroga Trophy

Mroga Trophy

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51
fax. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Wyszukiwarka google

Loading