Rozmiar czcionki A AA

Młynarska 15

Siedziba Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15

Burmistrz Głowna

Grzegorz Janeczek

tel. 42 719 11 51

Zastępca Burmistrza Głowna

Grzegorz Urbanik

tel. 42 719 11 51

Sekretarz Miasta Głowna

Jarosław Trojanowski

tel. 42 719 11 51

Skarbnik Miasta Głowna

Jolanta Lizakowska

tel. 42 719 11 51

email: jlizakowska@glowno.pl

Referat Organizacyjno-Administracyjny

kierownik: Iwona Sut

tel. 42 719 11 51 w. 226

email: isut@glowno.pl


samodzielny referent: Magdalena Kostrzewa

tel. 42 719 11 51 w. 225

email: mkostrzewa@glowno.plpomoc administracyjna: Dagmara Andrysiak

tel. 42 719 11 51 w. 215

email: dandrysiak@glowno.pl


inspektor: Krzysztof Dolaciński

tel. 42 719 46 07

email: kdolacinski@glowno.pl

Pracuje na ul. Norblina 1


starszy informatyk: Arkadiusz Głowacki

tel. 42 719 11 51 w. 222

email: aglowacki@glowno.pl

Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

kierownik: Arkadiusz Janiak

tel. 42 719 11 51 w. 223

email: ajaniak@glowno.pl


inspektor: Anna Tomczyk

tel. 42 719 11 51 w. 220

email: atomczyk@glowno.pl


inspektor: Włodzimierz Kawecki

tel. 42 719 11 51 w. 237

email: wkawecki@glowno.pl


inspektor: Przemysław Kobacki

tel. 42 719 11 51 w. 225

email: pkobacki@glowno.pl

Referat Finansowo - Budżetowy

kierownik: Iwona Mokrzycka-Lis

tel. 42 719 11 15 w. 219

email: imokrzyckalis@glowno.pl


inspektor: Jadwiga Sadowska

tel. 42 719 11 15 w. 232

email: jsadowska@glowno.pl


inspektor: Katarzyna Grzegorczyk

tel. 42 719 11 15 w. 233

email: kgrzegorczyk@glowno.pl


inspektor: Teresa Sularz

tel. 42 719 11 15 w. 234

email: tsularz@glowno.pl


inspektor: Anna Szubielak

tel. 42 719 11 15 w. 228

email: aszubielak@glowno.pl


inspektor: Anna Jaborska

tel. 42 719 11 15 w. 238

email: ajaborska@glowno.pl


inspektor: Daniela Grabowska

tel. 42 719 11 15 w. 230

email: dgrabowska@glowno.pl


inspektor: Danuta Murawska

tel. 42 719 11 15 w. 229

email: dmurawska@glowno.pl


inspektor: Justyna Trzmielak

tel. 42 719 11 15 w. 227

email: jtrzmielak@glowno.pl


młodszy referent: Agnieszka Dutkiewicz-Buntaj

tel. 42 719 11 15 w. 231

email: adutkiewicz@glowno.pl


inspektor: Maciej Woźniak

tel. 42 719 11 15 w. 235

email: mwozniak@glowno.pl

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

kierownik: Adam Olejniczak

tel. 42 719 11 51 w. 217

email: aolejniczak@glowno.pl


inspektor: Cezary Bakalarz

tel. 42 719 11 51 w. 218

email: cbakalarz@glowno.pl


inspektor: Piotr Adamczyk

tel. 42 719 11 51 w. 218

email: padamczyk@glowno.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej

Renata Piechut-Machnicka

tel. 42 719 11 51 w. 221

email: rpmachnicka@glowno.pl


Dworska 4

Siedziba Biura Rady Miejskiej w Głownie

Biuro Rady Miejskiej w Głownie

koordynator: Arkadiusz Kaźmierczak

tel. 42 710 80 18

email: akazmierczak@glowno.pl


inspektor: Eligiusz Zieliński

tel. 42 719 11 29 w. 303

email: ezielinski@glowno.plSiedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Głownie ul. Dworska 4

Urząd Stanu Cywilnego w Głownie

kierownik: Wiesława Wrońska

tel. 42 719 11 29 w. 304

email: wwronska@glowno.pl


samodzielny referent: Magdalena Skonieczna

tel. 42 719 11 29 w. 304

email: mskonieczna@glowno.pl


Siedziba Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworska 4

Referat Spraw Obywatelskich

kierownik: Magdalena Borkowska

tel. 42 719 11 29 w. 305

email: mborkowska@glowno.pl


inspektor: Michał Cieński

tel. 42 719 11 29 w. 305

email: mcienski@glowno.pl


podinspektor: Rozalia Rachubińska

tel. 42 719 11 29 w. 302

email: rrachubinska@glowno.pl


podinspektor: Justyna Białek

tel. 42 719 11 29 w. 304

email: jbialek@glowno.pl


inspektor: Jacek Okoński

tel. 42 719 11 29 w. 301

email: jokonski@glowno.pl

Norblina 1

Siedziba Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1

Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej

fax. 42 719 33 39


kierownik: Barbara Lisowska

tel. 42 719 46 24

email: blisowska@glowno.pl


samodzielny referent: Dominika Bakalarz

tel. 42 719 46 06

email: dbakalarz@glowno.pl


młodszy referent: Sandra Owczarczyk

tel. 42 719 46 10

email: sowczarczyk@glowno.pl


pomoc administracyjna: Przemysław Małecki

tel. 42 719 46 05

email: pmalecki@glowno.pl

Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Zastępca kierownika: Anna Wiecha

tel. 42 719 46 04

email: awiecha@glowno.pl


inspektor: Bożena Kula

tel. 42 719 46 08

email: bkula@glowno.pl


podinspektor: Joanna Sękalska

tel. 42 719 46 04

email: jsekalska@glowno.pl


referent: Monika Kapka

tel. 42 719 46 08

email: mkapka@glowno.pl


młodszy referent: Marcin Niekraś

tel. 42 719 46 08

email: mniekras@glowno.pl


młodszy referent: Marcin Florczak

tel. 42 719 46 04

email: mflorczak@glowno.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51
fax. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Wyszukiwarka google

Loading