Rozmiar czcionki A AA

Jednostki oświatowe i gminne

Szkoła Podstawowa nr 1 im Józefa Piłsudskiego

95-015 Głowno

Plac Reymonta 2

tel. 42 719-10-13

dyrektor: Adam Kubiak

www.sp1glowno.4web.pl

email: sp1glowno@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im Adama Mickiewicza

95-015 Głowno

ul. Andersa 37

tel. 42 719-10-25

dyrektor: Elżbieta Czerwiec

Szkoła Podstawowa nr 3 im Tadeusza Kościuszki

95-015 Głowno

ul. Karasicka 35

tel. 42 719-10-38

dyrektor: Maria Furga

Gimnazjum Miejskie im Jana Pawła II

95-015 Głowno

ul. Kościuszki 11/13

tel. 42 719-12-86

dyrektor: Edyta Strumian

Miejskie Przedszkole nr 1

95-015 Głowno

Stanisława Wigury 7

tel. 42 719-10-85

www.mp1.glowno.pl

p. o. dyrektora: Izabella Kotecka

Miejskie Przedszkole nr 2

95-015 Głowno

Sikorskiego 53 a

tel. 42 719-10-69

p. o. dyrektora: Bożena Florczak

Miejskie Przedszkole nr 3

95-015 Głowno

Skokowskiego 8/10

tel. 42 719-14-45

dyrektor: Beata Janiak

Miejski Ośrodek Kultury

95-015 Głowno

ul. Kopernika 45

tel.42 719-11-43

dyrektor: Urszula Zawadzka

www.mokglowno.webnode.com

email: mokglowno@op.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

95-015 Głowno

ul. Norblina 1

tel.42 7192709

dyrektor: Bożena Polak

www.mops.glowno.pl

email: sekretariat.mops@glowno.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

95-015 Głowno

ul. Norblina 1

tel.42 710-87-44

kierownik: Małgorzata Marszałek

www.sds.glowno.pl

email: sekretariat@sds.glowno.pl

Miejska Biblioteka Publiczna

95-015 Głowno

ul. Kopernika 45

tel. 42 719-17-12

kierownik: Ewa Fijołek

Miejski Zakład Komunalny

ul. Dworska 3

tel. 42 719-10-35

dyrektor:  Konrad Szremski


Spółki miejskie

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Struga 3

tel. 42 719-16-39

prezes: Jerzy Olejniczak

Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Głownie - NZOZ REMEDIUM

ul. Kopernika 19

tel. 42 710-85-00

prezes: Piotr Paczkowski

www.remedium.glowno.pl

email: biuro@remedium.glowno.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51
fax. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat_um@glowno.pl

Wyszukiwarka google

Loading